کره گیاهی پخشینه به تعادل جذب چربی‌ها کمک می‌کند

مطالعه مصرف چربی موجود در غذا و تاثیرات آن بر سلامت انسان همواره یکی از موضوعات مورد بررسی در زمینه تغذیه بوده است. براساس نتایج به دست آمده از برخی مطالعات، توصیه‌هایی در مورد مقدار و کیفیت جذب چربی توسط سازمان‌های بهداشتی در سراسر جهان ارائه شده است. در صنعت مواد غذایی، تولید‌کنندگان کره گیاهی نیز با بهبود فرمولاسیون، تعادل مناسبی بین نوع و محتوای چربی خوب در این محصول ایجاد کرده‌اند.
مقاله ای با عنوان نقش مارگارین و چربی‌های پخش پذیر در جذب چربی‌های غذایی تاثیر کره‌های گیاهی در دستیابی به دستورات رژیم غذایی مرتبط با مصرف چربی را بررسی کرده است. در این مقاله توصیه‌هایی در زمینه انواع اسیدهای چرب به طور جامع ارائه شده است. به علاوه نقش کره‌های گیاهی در تعادل انواع چربی (افزایش چربی‌های چند غیر اشباعی، کاهش چربی‌های اشباع و تقریباً عدم وجود چربی‌های ترانس) در رژیم غذایی روزانه نیز مورد تاکید قرار گرفته است .

نظر خود را وارد کنید