من واقعا عاشق کره هستم ولی از اونجایی که در رژیم غذاییم باید مصرف اون رو مدیریت کنم از کره تاپ شرکت بهینه وزین استفاده می کنم چون تا 20 درصد چربیش رو کاهش دادند وعطر و طعم بهتری داره و خیالم از این بابت راحته که با لذت بیشتری کره مصرف می کنم